การออกแบบบ้านและสิ่งแวดล้อมของโครงการเน้นการประหยัดพลังงาน
ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาด
• บ้านทุกหลังเน้นการใช้สีผนังโทนอ่อน เพื่อลดการดูดซับความร้อน
• บุฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาทุกหลัง
• ใช้กระจกสีเขียวตัดแสง ช่วยลดความร้อนจากภายนอก
• พื้นที่โถงส่วนกลางเน้นการใช้หน้าต่างขนาดใหญ่ เพื่อให้รับแสงธรรมชาติ
   ได้อย่างเพียงพอ
• ห้องครัวและห้องน้ำแยกจากส่วนปรับอากาศ เพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงาน
   ของเครื่องปรับอากาศ
• เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท แพนสยาม แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | Designed by Belong-to